Индивидуални уроци

Цигулката е от семейството на струнните лъкови и представлява един от най-красивите и нежни музикални инструменти. Макар да има много по-древни корени е прието, че придобива днешния си вид през 16 век в Италия и от тогава е неизменна част от културният живот на хората. Благодарение на своята магнетична природа и характерен лиричен тембър е спрягана за един от най-въздействащите в емоционален план музикални инструменти, благоприятстващи нервната система и цялостното душевно състояние. При свиренето на цигулка се усвояват сложни двигателни умения, съчетани с възможност за емоционално себеизразяване, стимулират се физическите и технически способности, развиват се качества, като концентрация, воля и памет, което е изключително полезно, както за децата, така и за възрастните.

Уроци по цигулка

Обучението по цигулка е индивидуално и върви паралелно със занимания по солфеж. Учебният материал се преподава по ред, определен от педагога и съобразен с възприемчивостта на ученика и неговите музикални качества. Методиката включва, както утвърдени имена от българската и руска педагогически школи, така и популярната в Европа система на Оксфордския университет “Fiddle Time“. Грижа на преподавателя е и развитието у децата на обща музикална култура и отношението към изкуството като цяло.

Уроците по цигулка се записват предварително на посочените Контакти. Провеждат се на място в школата или Онлайн.

Условия и цени
Запиши урок