Индивидуални/Групови уроци

Солфежът е теоретична дисциплина, която има пряко отношение към всяка една форма на музикално изкуство. Тя е задължителна дисциплина, изучавана във всяко едно музикално заведение и спомага за по-бързото и лесно осъзнаване на музикалния материал. Тя въздейства по изключително положителен начин върху младия изпълнител, развивайки неговия слух, метро-ритмичен усет, музикална памет и др., което има пряко отношение към изграждането му като музикант.

Уроци по солфеж

Уроците по солфеж систематично изучават музикалните елементи, от които е съставено едно произведение, като: Ноти; Размер; Метро-ритъм; Лад, Гама, Тоналност; Интервали и др.

Уроците по солфеж се записват предварително на посочените Контакти. Провеждат се на място в школата или Онлайн.

Условия и цени
Запиши урок