Музикотерапия

Музикотерапията е страхотен метод за справяне със стресовите състояния породени от психическо напрежение и физическа умора. На запад има широко приложение в медицинската практика на лекари и психиатри при хора с леки и средни форми на депресия, също така за подобряване на социалната компетентност в групови интервенции. Използва се като допълнителна терапия към определено лечение с цел на профилактична и рехабилитационна намеса. В зависимост от различния тип музикален жанр и стил, те могат да извадят на повърхността емоционално състояние на радост, тревожност, страх, безпокойство - това е предизвикване на точно определен тип настроение и психологична нагласа, в зависимост от това какви оздравяващи механизми е
необходимо да се провокират в клиента, като се изхожда от неговата индивидуалност, възраст, жизнен опит, културни и социални модели на живот както и от степента на заболяване и увреждане. Много е важно да се изградят добри отношения между клиент и терапевт. Най-добрата основа, която може да се постави в тези отношения е ДОВЕРИЕТО. Това помага на клиента свободно да изрази себе си, своите вътрешни противоречия, страхове и съмнения, което ще му помогне да възвърне доверието си в живота и да разкрие потенциала си за по-добър живот. Успехът на такъв вид терапия зависи от възприемчивостта на индивида и компетентно подбраните методи и видове музикотерапия от музикалния терапевт (пасивна, активна и фукнционална).

Индивидуални сеанси

Индивидуалната терапия създава много по-дълбока връзка между клиент и терапевт. Изграждането на такъв вид доверие благоприятства свободната изява на индивида и неговия потенциал за развитие, чрез специално подбрана музика от терапевта. Използват се активни методи (в които клиента участва във възпроизвеждането на музика), както и пасивни (свързани със слушането на специално подбрани произведения в зависимост от индивидуалността и състоянието на клиента).

Единичен сеанс с времетраене 50 минути
25лв.

Месечни абонаменти за индивидуални сеанси

Месечна карта Цена
Включва един сеанс в седмицата
(общо 4)
89 лв.
(22,25лв. за урок)

Месечна карта Цена
Включва два сеанса в седмицата
(общо 8)
169лв
(21,12лв. за урок)

Групови сеанси

Груповите терапии имат за цел да социализират и подобрят уменията на клиента да общува в социума, чрез взаимност между клиентите. Използват се специално подбрани активни методи и задачи под формата на игри със социализиращ и терапевтичен характер, които помагат на клиентите да осъществят връзка по между си и да освободят психическите бариери изградени в общуването.

Единичен сеанс с времетраене 50 минути
13 лв.

Месечни абонаменти за групови сеанси

Месечна карта Цена
Включва един сеанс в седмицата
(общо 4)
49 лв.
(11,25лв. за урок)

Месечна карта Цена
Включва два сеанса в седмицата
(общо 8)
95 лв
(11,87лв. за урок)

Условие за записване

Месечни абонаменти


Сеансите се записват предварително. В началото се внася депозит на стойност цената на един сеанс. Ако клиента не дойде в уговорения час и не предупреди от предишния ден, сеансът се заплаща с депозита.


Пропуснати сеанси не се прехвърлят за следващия месец и са за сметка на ученика!След уточняване на графика се зарежда месечният абонамент , който се заплаща авансово на всеки 4 седмици, съобразно броя и продължителността на желаните занятия. Промяна на графика се прави единствено при предварителна уговорка поне два дни преди насрочената дата.

Заповядайте!


  0895 62 66 16 / 0883 38 50 80 / 0883 38 96 06
  contact@veneramusic.bg
  Venera Music - музикални уроци